Novice

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+

Vabilo na občni zbor

Napisal dne 18:01 v Novice | 0 komentarjev

Vabilo na občni zbor

Vabimo vas na redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo v četrtek, 7. marca 2019, ob 15.30 uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj, prvo nadstropje, Gregorčičeva ul. 1, Kranj. Seja Občnega zbora je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem začetku seja Občnega zbora ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je seja Občnega zbora sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je...

preberi več

Priporočilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije

Napisal dne 14:30 v Novice | 0 komentarjev

Priporočilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev… Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo bibliotekarjev Gorenjske DBG. DBG je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate v Društvo bibliotekarjev Gorenjske DBG ( v knjižnicah, kjer...

preberi več

Bodalo z rožnim ročajem

Napisal dne 11:35 v Novice | 0 komentarjev

Bodalo z rožnim ročajem

Nedelja: 13.01. 2019; Dom krajanov Kovor ob 18:00h Bodalo z rožnim ročajem je zgodba izpeljana iz motivov dramskega dela 8 žensk Roberta Thomasa. Original je sicer zanimiva kriminalka, vendar se s sporočilnostjo zgodbe naša skupina nikakor ni mogla poistovetiti. Ohranili smo spletke in zločine prvotnih likov, ampak jih predstavljamo iz perspektive glavnih akterk in ne njihove moške žrtve. Za še večji učinek smo zgodbo postavili v čas dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki je zaznamovan z vse večjim doseganjem enakopravnosti žensk v...

preberi več