Na podlagi 1. sklepa 2. dopisne seje Izvršnega odbora DBG, ki je potekala od 24.1.2022 do 26.1.2022 in sklepa Nadzornega odbora DBG z dne 31. 01. 2022 objavljamo.

V kandidacijskem postopku se kandidira za naslednje funkcije:

  • 1 (en) predsednik DBG,
  • 1 (en) podpredsednik DBG,
  • 1 (en) tajnik DBG,
  • 1 (en) blagajnik DBG,

in

  • 5 (pet) članov Izvršnega odbora,
  • 3 (trije) člani Nadzornega odbora DBG,
  • 3 (trije) člani Častnega razsodišča DBG.

Kandidati sami izpolnijo priložen obrazec, ga podpišejo in tako izjavljajo, da se strinjajo s svojo kandidaturo. Vsi kandidati morajo biti aktivni člani Društva bibliotekarjev Gorenjske (imajo plačano članarino)

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih DBG in bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

Kandidacijski postopek poteka od 01.02. 2022 do 28.02. 2022.  Vodi in izvaja ga Nadzorni odbor DBG.

 Kandidatura se poda na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan, ter do konca razpisa na kakršen koli način dostavljen predsedniku Nadzornega odbora.

Kandidacijski postopek se zaključi z oblikovanjem predloga kandidacijske liste. 

Ta se po elektronski pošti najkasneje 14 dni pred izvedbo volilne seje Občnega zbora razpošlje vsem članom DBG z volilno pravico.

Za člane Izvršnega odbora so lahko izvoljeni samo člani društva, ki sočasno ne smejo biti člani Nadzornega odbora ali Častnega razsodišča.

Kandidati lahko kandidirajo za izvolitev v en organ.

Izpolnjen in podpisan obrazec se do vključno 28.02.2022 dostavi
predsedniku Nadzornega odbora DBG:
marko.rauch@mkk.si
Marko Rauch, DBG, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj

Priloga: