Zakaj nameniti vaših 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBG-ju?

– ker je DBG prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev, ki se financira predvsem iz članarin,
– ker je prvi izmed ciljev društva skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti, ostale cilje si lahko preberete v našem statutu,
– ker sredstva namenimo organizaciji dogodkov in so uporabljena skladno s Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi in v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Namenitev uredite preko spletne strani eDavki DURS. Pripravili smo tudi navodila za vse tiste, ki boste to storili prvič.

Lahko pa izpolnite tudi obrazec in ga oddate na DURS-u.

 

Navodilo:

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov (vir). To pomeni, da lahko omenjenih 0,5% dohodnine namenite delovanju Društva bibliotekarjev Gorenjske.

Zakaj nameniti vaših 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBG-ju?

  • ker je DBG prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev, ki se financira predvsem iz članarin,
  • ker je prvi izmed ciljev društva skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti, ostale cilje si lahko preberete v statutu,
  • ker sredstva namenimo organizaciji dogodkov in so uporabljena skladno s Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi in v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Namenitev uredite preko spletne strani eDavki DURS. Pripravili smo tudi obrazec za vse tiste, ki boste to storili prvič.