V soboto, 20. januarja 2024, je Društvo bibliotekarjev Gorenjske (DBG) pripravilo 5. izobraževalni dan z naslovom Kjer so pravljice doma, ki je potekal v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice. Rdeča nit so bile pravljice in njihovo pripovedovanje. V povezavi z njo je bila izbrana tudi lokacija – Slovenski planinski muzej v Mojstrani, saj smo se družili pod vrhovi Julijcev, kjer se je rodil tudi avtor nabritega Kekca Josip Vandot. Letos namreč obeležujemo 140-letnico njegovega rojstva in 80-letnico njegove smrti.

Vse zbrane je najprej pozdravila predsednica društva Maja Lesar, ki je predstavila vsebino izobraževanja. V nadaljevanju sta nas pozdravila predstavnika vodstev obeh soorganizatorjev, direktorica Občinske knjižnice Jesenice Veronika Osredkar in vodja Slovenskega planinskega muzeja Matjaž Podlipnik.

Maja Lesar, predsednica DBG
Veronika Osredkar, direktorica Občinske knjižnice Jesenice
Matjaž Podlipnik, vodja Slovenskega planinskega muzeja

Izobraževanje je bilo razdeljeno na tri sklope. Najprej sta spregovorili dve pripovedovalki, v drugem sklopu sta nastopili raziskovalka in kustodinja, v tretjem sklopu pa smo predstavili primere dobrih praks iz šolskih in splošnih knjižnic.

Prva predavateljica je bila direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik mag. Breda Podbrežnik Vukmir. O pripovedovanju in pripravi nanj je spregovorila v prispevku z naslovom Od branja do pripovedovanja: kratek vpogled v umetnost pripovedovanja.

mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Kot druga je o pravljicah spregovorila avtorica in pripovedovalka mag. Špela Frlic. Spoznali smo njen projekt Pravljični studio.

mag. Špela Frlic, Pravljični studio

Naslednja predavateljica je bila doc. dr. Barbara Ivančič Kutin, raziskovalka slovstvene folklore v Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU. Predstavila nam je raziskavo o poznavanju lokalnega pripovednega izročila med osnovnošolci in zvočni didaktični pripomoček, ki je s sistematično rabo pripomogel k izboljšanju rezultata med učenci OŠ Bovec.

doc. dr. Barbara Ivančič Kutin, raziskovalka slovstvene folklore v Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU in predavateljica predmeta Slovstvena folkloristika na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

V nadaljevanju nam je Špela Smolej Milat, kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju na enoti Jesenice, predstavila lik tete Pehte.

Špela Smolej Milat, kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju na enoti Jesenice

V zadnjem delu pa so sledili štirje primeri dobrih praks iz šolskih in splošnih knjižnic. Šolska knjižničarka Tadeja Česen Šink iz OŠ Naklo je predstavila Pravljično hiško.

Tadeja Česen Šink, OŠ Naklo

Šolska knjižničarka Andreja Urbanec iz OŠ Orehek Kranj je predstavila prispevek o medpredmetnem povezovanju šolske knjižnice in slovenščine v 6. razredu z naslovom S pravljico jo mahnem v svet.

Andreja Urbanec, OŠ Orehek Kranj

Knjižničar Jure Bohinec iz Mestne knjižnice Kranj nam je predstavil projekt Pravljični večeri za odrasle.

Jure Bohinec, Mestna Knjižnica Kranj

Knjižničarka Silva Kos iz Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica je za konec predstavila Družinski pravljični pohod.

Silva Kos, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Izobraževalni dan se je zaključil s presenečenjem, in sicer uprizoritvijo prizorov iz Triglavskih pravljic avtorja Mirka Kunčiča iz Mojstrane, ki jih v naravi uprizarja Marsel Gomboc s soigralci, za nas pa so jih uprizorili v muzeju.

Prizor iz Triglavskih pravljic

Za konec naj omenimo še to, da je imelo izobraževanje tudi dobrodelni namen. V društvu smo se odločili pomagati krajevni knjižnici Poljane nad Škofjo Loko, ki je bila prizadeta v lanskih avgustovskih poplavah, zato smo udeleženci namesto kotizacije prinesli slikanico.

Tadeja Česen Šink